Pro Vastuullisuus

Pro Vastuullisuus on pk-yrityksen kustannustehokas ja helppokäyttöinen yritysvastuun hallinnointijärjestelmä.

Pro Vastuullisuus -pilvipalvelun ominaisuuksia

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien sekä yksiköiden luonti ja hallinnointi
 • yrityksen/toimittajan vastuullisuuden itsearviointilomakkeet
 • mahdollisuus tehdä erilaisia versioita eettisistä ohjeista ja vastuullisuusraportista
 • whistleblowing-kanava
 • dokumentaatio on mahdollista tulostaa tai lähettää sidosryhmille myös PDF-formaatissa
 • materiaali on aina yhdessä paikassa kotimaisella palvelimella – ja ajan tasalla
 • kaikille Pro-palveluille yhteinen koulutusrekisteri

Muita Pro Pilvipalveluiden yritysvastuullisuutta täydentäviä palveluita

Pro Työturva

 • kattava työturvallisuuden työkalupakki

Lue lisää

 

Pro Tietosuoja

 • tietosuoja ja tietoturva yhdessä palvelussa

Lue lisää

 

Pro Henkilöstö

 • pk-yrityksen kevyt henkilöstöhallinnon palvelu

Lue lisää

 

Pro Ilmoitus

 • poikkeamien ilmoitusjärjestelmä (mm. työturvallisuus, häirintä, laatupoikkeamat, sisäilma, tietoturvaloukkaukset)

Lue lisää

 

Pro Laadunhallinta

 • toimintajärjestelmän alusta, jonka avulla pystytte hallitsemaan mm. ympäristöjärjestelmää

Lue lisää

 

Pro Riskienhallinta

 • erittäin kattava riskienhallintakokonaisuus (mm. liike, henkilö, ympäristö, tietoturva, paloturvallisuus, koneet ja laitteet)

Lue lisää

 

Pro Työlupajärjestelmä

 • rakentamisen ja teollisuuden kunnossapitotöiden lupien, työturvallisuussuunnitelmien ja riskien arviointien laaja paketti

 

Pro Omavalvonta

 • sähköinen omavalvonnan kattava pilvipalvelu (terveydenhuolto, sosiaalipalvelut, elintarviketurvallisuus, tietosuoja ja varhaiskasvatus)

Palvelua toteuttamassa